Historische sonnetten

Historische sonnetten

Aar Noordam, Rijmer des Vaderlands

Klachten over gebrek aan historische kennis zijn van alle tijden. Alle Nederlanders moeten het verhaal weten van het land dat zij gezamenlijk bewonen.

 

Het gejammer moet maar eens uit zijn.

In 2007 heeft de commissie-Van Oostrom een culturele en historische canon gepresenteerd, die in de eerste plaats bedoeld is voor de huidige schoolbevolking. Leerlingen van onze basisscholen en van het voortgezet onderwijs  krijgen met behulp van 50 vensters een bredere kijk op de Nederlandse cultuur en geschiedenis.

Maar niet alleen zij. Het geldt ook voor u en voor jou.

Op de meer dan voortreffelijke website http://www.entoen.nu/ staan de 50 vensters van de canon van Nederland. Die vensters laten zien hoe ons land zich heeft ontwikkeld tot het land waarin we leven.

De bèta-canon kwam er op initiatief van canon-kanonnen als Robbert Dijkgraaf, Bas Haring, Louise Fresco en Ronald Plasterk en het zal niet lang duren of elke provincie, elke gemeente heeft een eigen lijst van 50 relevante vensters. Nederlanders zijn gek op lijstjes.

Aar Noordam, Rijmer des Vaderlands, is ook een Nederlander.

 

Bij de 50 vensters van de culturele en historische canon maakte hij

50 + 1 historische sonnetten.

 

Die éne?

Uit de bètahoek kwam de klacht dat o.a. Christiaan Huygens ontbrak.

Hij mocht erin, maar dan moest de boekdrukkunst eruit ! De Rijmer des Vaderlands heeft haar laten staan.

 

Vandaar 50 + 1 historische sonnetten

  

        Aanwijzingen

  1. Een sonnet moet hardop gelezen worden.
  2. Elk gedicht verwijst naar het gelijknamige venster van de canon.
    (Zie website)
  3. Steek er wat van op. Het gejammer zal verminderen!
  4. Niet meer dan twee sonnetten achter elkaar.
  5. Ga spiegelwaarts, zeg zacht en teder:​ 
    "Hoera, mijn blik is weer wat breder!"