03 Willibrord

03 Willibrord

 

                       Willibrord 658-739

           Verbreiding van het christendom

 

‘Die Friezen aanbidden nog eik, beuk en berk

dus verbreid ik met liefde het christendom

maar niet tot aan Dokkum, dat is te ver om'

sprak Willibrord monter; 't is monnikenwerk

 

‘De Frank kijkt al uit naar het hemelse zwerk

Voor hem is het leven een simpele som

De Fries vraagt nog wie, waarheen en waarom?

Ik breng 'm de Eeuwige, Heilige, Veilige, Kerk'

 

Kon Willi weten dat hij zich deerlijk vergiste?

want eeuwig is eindig en godsdienstige twisten

hebben geloof, hoop en liefde, álles verknoeid

 

Protesterend gebaarden de rechtscalvinisten

die alles zo goed, best en beter nog wisten

Och, hun riemen zijn weldra ook uitgeroeid

 

 

Aar Noordam                  Rijmer des Vaderlands

 

 

Historische canon (3)

Illustratie:  www.entoen.nu