03 Willibrord

03 Willibrord

                       

 

              Willibrord 658-739

       Verbreiding van het christendom

 

‘Die Friezen aanbidden nog eik, beuk en berk

Dus breng ik met liefde het christendom

maar niet tot aan Dokkum, dat is te ver om’

sprak Willibrord monter; ’t is monnikenwerk

 

‘De Frank kijkt al uit naar het hemelse zwerk

Voor hem is het leven een simpele som

De Fries vraagt nog wie, waarheen en waarom?

Ik breng ’m de Heilige, Eeuwige Kerk’

 

Kon Willi weten dat hij zich vergiste?

want eeuwig bleek eindig: allerlei twisten

hebben geloof, hoop en liefde verknoeid

 

Protest van Luther en van calvinisten

die alles zo goed, best en beter wisten

Och, hun riemen zijn weldra ook uitgeroeid

 

Aar Noordam                  Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (3)

Illustratie:  www.entoen.nu