04 Karel de Grote

04 Karel de Grote

                   

           Karel de Grote 782-814

         Keizer van het Avondland

 

Voortdurend vechtend tegen Saksen, Denen

Vol zorg voor ‘t vrome zoontje Lodewijk

verdeelde Karel zijn immense Rijk

vazallen konden zo een stukje lenen

 

Als aan rivieren vijanden verschenen

-de waterige grenzen van zijn rijk-

haalde men die eensgezind door ’t slijk:

Ze vluchtten met de angst tussen de benen

 

Ach, altijd was die Karel maar op reis

Van Rome tot Aken, van paus tot paleis

of palts, zo heette keizers prachtig huisje

 

Hij stimuleerde Beter Onderwijs

en richtte scholen op, voor groen en grijs

en ondertekende met krachtig kruisje

 

Aar Noordam         Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (4)

Illustratie:  www.entoen.nu