04 Karel de Grote

04 Karel de Grote

                      Karel de Grote 782-814

                     Keizer van het Avondland

 

Voortdurend vechtend tegen Moren, Saksen, Denen

zich zorgen makend over 't vrome zoontje Lodewijk

verdeelde Karel systematisch 't grote Europese Rijk

en iedere vazal of leenman mocht een landje lenen

 

en als aan Ebro, Tiber, Elbe vijanden verschenen

-de waterige grenzen van het Roomse Keizerrijk-

haalde men die eensgezind door 't slikkerige slijk

waarna ze vluchtten met de angst tussen de benen

 

Onvermoeibaar was de Grote Karel ijverig op reis

van Leo's Rome tot in Aken en van paus tot paleis

of palts, zo heette immers keizers prachtig huisje

 

Karel propageerde, stimuleerde Beter Onderwijs

Hij richtte scholen op, bedoeld voor groen en grijs

en ondertekende van alles met een krachtig kruisje

 

 

Aar Noordam                        Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (4)

Illustratie:  www.entoen.nu