06 Floris V

06 Floris V

 

                Floris V 1254-1296

 Een Hollandse graaf en ontevreden edelen

 

Zijn vader Willem was door ’t ijs gezakt

Zijn schedel door wqest-Friezen ingeslagen

Zijn einde dus, maar ’t slot in Graven Haghe

stond in de steigers, toen zijn leven was geknakt

 

Zoon Floris heeft de edelmacht verzwakt

om zo ’t plebs, de boeren te behagen

De moordenaars van pa? Hij heeft die lage

lieden als graaf van Holland teruggepakt

 

Zes jaren voor zijn dood verrees de Ridderzaal

waar heden slaafs de Staten-Generaal

zich laaft aan Vorstenbrij om bij te tanken

 

Zal er één man of hoed nog weten, denken

dat Van Amstel, Van Velzen, Van Woerden

der keerlen god ontvoerden, eeuwig vloerden?

 

 

Aar Noordam                                  Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (6)

Illustratie:  www.entoen.nu