07 De Hanze

07 De Hanze

              

 

            De Hanze 1356- ca. 1450

       Handelssteden in de Lage Landen

 

Wat loopt die handel lekker vlot en gladjes

Ook hangt in Hattem, Zutphen, Doesburg, Kampen

De IJssellucht vol commerciële dampen

van handelaartjes uit de Hanzestadjes

 

Het zijn geen zachte eitjes, softe watjes

die concurrenten vrolijk grondwaarts stampen

daarbij oudtestamentisch schimp- en schampen

De Davidjes verslaan de Goliathjes

 

Ze handelen in granen, hout en laken

Zo groeien oortjes, duiten, stuivers, knaken

en niemand denkt aan een vervallen staat

 

Doch Amsterdam na slaperige nachten

Begon te heersen aan de gordelgrachten

NU weet je hoe ’t met Hanzestadjes gaat…

 

 

Aar Noordam          Rijmer des Vaderlands

 

 

Historische canon (7)

Illustratie:  www.entoen.nu