10 De beeldenstorm

10 De beeldenstorm

                 De beeldenstorm 1566

                       Godsdienststrijd

 

De winter was wreed en de oogst was mislukt

De landvoogdes hoorde 't laagadellijk smeken

de lucht was bezwangerd van hagen en preken

en Jan zonder Pet ging zwaarmoedig gebukt

 

onder 't leed. ‘´k Ben zo lang onderdrukt'

riep Piet zonder Pak, ‘Hun kunnen het sjeken

´t Is tijd om de beelden in stukken te breken'

en zo werd van alles van 't voetstuk gerukt

 

Onthoofding was schering in kerk en abdijen

de inslag vertrapping van ouwel daarbij en

geen altaar of doopvont was langer meer heilig

 

Glunderend plunderend met hamers en bijlen

Miswijntjes drinkend en dan kwijlend ijlen:

‘Nu wordt de eredienst kaal, knus en veilig'

 

 

Aar Noordam                 Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (10)

Illustratie:  www.entoen.nu