11 Willem van Oranje

11 Willem van Oranje

 

              Willem van Oranje 1533-1584

Van rebelse edelman tot vader des vaderlands

 

Hij predikt tolerantie en haalt iedere kastanje

uit 't vuur, is tegen elke Spaanse ambtenaar

die adeldom bedreigt, maar het is zonneklaar:

altijd heeft hij geëerd, de Koning van Hispanje

 

Hij leidt de Opstand, met plannen de campagne

Vier echtgenoten, dus een grote kinderschaar

Af en toe een bastaard, ook dat is geen bezwaar

dat hoort nu eenmaal zo bij Prinsen van Oranje

 

De katholieke lutheraan, werd vrolijk calvinist

Het wapen van B. G., vermoed'lijk tweedehands

bekogelde de Prins, die van dit kwaad niks wist

 

Nu is hij echt de Zwijger des droeven Vaderlands

dat tóch voortdurend hoort vanaf een witte wolk:

‘Mijn God, heb medelijden met dit arme volk'

 

 

Aar Noordam                     Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (11)

Illustratie:  www.entoen.nu