11 Willem van Oranje

11 Willem van Oranje

 

           

 

       Willem van Oranje 1533-1584

Van rebelse edelman tot vader des vaderlands

 

Heel tolerant, haalt iedere kastanje

uit ’t vuur, is tegen elke ambtenaar

die adeldom bedreigt; het is zonneklaar:

Altijd geëerd, de Koning van Hispanje

 

Hij leidt de strijd met plannen de campagne

Vier keer getrouwd: een grote kinderschaar

Met regelmaat een bastaard geen bezwaar

dat hoort zo bij de Prinsen van Oranje

 

De roomse lutheraan, werd calvinist

De dodelijke kogel, vanuit stand

Trof onze Prins, die van dit kwaad niks wist

 

Nu is hij echt de Zwijger van het land

dat tóch voortdurend hoort vanaf een wolk:

‘Mijn God, heb meelij met dit arme volk’

 

 

Aar Noordam                     Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (11)

Illustratie:  www.entoen.nu