12 De republiek

12 De republiek

 

                De republiek 1588-1795

                 Een staatkundig unicum

 

Nadat ze Filips plechtig hadden afgezworen

werd ijv'rig naar een and're vorst gezocht

Men was aan dynastie en scepter zo verknocht

een koningshuis hoort toch bij de folklore

 

Men polste adellijke juni- en ook senioren

maar tevergeefs was elke lange vorstentocht

want ied're Prins zat vol met achterdocht

toen is uit nood die rare Republiek geboren:

 

Een club van zeven minuscule, taaie staatjes

vol stadjes met hun fraaie klinkerstraatjes

bewoond door jongetjes van onze Jan de Witt

 

die handelend met gladde verkooppraatjes

de an'dren overhalen tot hun eigen daadjes

en 't voordeel is altijd voor een familielid

 

 

Aar Noordam                Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (12)

Illustratie:  www.entoen.nu