14 De Beemster

14 De Beemster

                        De Beemster 1612

                   Nederland en het water

 

‘Wij willen geen plas meer, 't water moet wijken

Die nattigheid maakt je klammer en strammer'

‘Maar,' zei elke bedijker, wist elke bedammer

‘Voor een droogmakerij komt aardig wat kijken'

 

‘Dan kijk je maar niet,' aldus zeiden de rijken

‘Zit niet te zeuren, wat is dát voor gejammer'

en Leeghwater sprak: ‘Er zij land' en 't kwam er

dankzij hem, de molens, de wind en de dijken

 

Het woelig geweld was na 't pold'ren geweken

Wist ú dat Bet Wolff schreef aan die Aag Deken?

uit dominees huis in 't midden der Beemster?

 

Nu een museum en toen wíj binnenkwamen

werden alle beslagen en zeer hoge ramen

ontwaterd door een beeldschone zeemster

 

 

Aar Noordam                   Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (14)

Illustratie:  www.entoen.nu