15 De grachtengordel

15 De grachtengordel

                De grachtengordel 1613-1662

     Stadsuitbreidingen in de zeventiende eeuw

 

‘Vaar gezellig met me mee op Grachtengordeltocht

We gaan de culturele ziel 's opvoedkundig laven

Gracht / graft, begrijp je, dat komt weer van graven

Dáár woont die advocaat aan d'oude Gouden Bocht

 

Heb jij nog nooit een pand met trapgevel bezocht

of klok-, of hals- of tuit- in deze prachtige enclave?

Bij dát huis een fietsendief, hard bezig te verslaven

Daar loopt de man die hem de spulletjes verkocht

 

Die huizen aan de overkant, hellen sterk naar voren

dan ging bij 't takelen de boel niet door de ruiten

Er wonen psycho-, arbeids- en and're therapeuten

 

't Is werelderfgoed man, dat wilde je toch horen?

Hier bivakkeren prestigieus, veel intellectuelen

en hier woon ik, vastgoed, in deze vier percelen'

 

 

Aar Noordam                     Rijmer des Vaderlands

 

 Historische canon (15)

 Illustratie:  www.entoen.nu