19 De Atlas Major van Blaeu

19 De Atlas Major van Blaeu

                    De Atlas Major van Blaeu  1662

                               De wereld in kaart

 

De voorganger van Google Earth pronkt in vele delen

in een barokke mahoniehouten kast met leeuwenpoten

De witgehandschoend' eigenaar verbergt zijn grote

vreugde niet bij het na'dren van zijn eigen originele

 

exemplaar, waarmee zijn hand en ogen even spelen

gaat daarna over in het zachtjes grijpen met devote

eerbied naar één deel, dán haalt hij vastbesloten

de atlas naar zich toe en toont mij dan de taferelen

 

die ik vermoeden kon, van horen zeggen kende

't Aerdryck, zee en hemel wort vertoont, beschreven

waarbij de vorm de inhoud schitt'rend overtreft

 

Willem Janszoon Blaeu, bij leven reeds legende

bij dood nog groter geest, wilde een wereld geven

die ons verkleint én ons onmeetbaar hoog verheft

 

 

Aar Noordam                      Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (19)

Illustratie:  www.entoen.nu