20 Michiel de Ruyter

20 Michiel de Ruyter

          Michiel de Ruyter 1607-1676

       Zeehelden en de brede armslag

                    van de Republiek

 

‘Een zoutloze zee is een schip zonder kiel'

schreef hij wijs in z'n jongelingsjaren

Hij had maar één wens: op woelige baren

bij voorkeur gekleed in geruit blauw textiel

 

Dus draaide hij dapper aan 'n groot wiel

van een schip waarop hij mocht varen

en luisterde goed, geen mitsen en maren

dat 's handig, zo wist De Ruyter Michiel

 

Op latere leeftijd, kaptein, admiraal

moest hij zich naar Chatham begeven

had De Witt hem met nadruk gezegd

 

‘Een fluit van een cent, het is zo beslecht

Ga gelijk aan de haal met Karel Royaal

opdat jij en ik voort blijven leven.'

 

 

Aar Noordam        Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (20)

Illustratie:  www.entoen.nu