20 Michiel de Ruyter

20 Michiel de Ruyter

 

 

         Michiel de Ruyter 1607-1676

      Zeehelden en de brede armslag

               van de Republiek

 

‘Een zoutloze zee is een schip zonder kiel’

schreef hij wijs in z’n jongelingsjaren

Hij had maar één wens: op woelige baren

bij voorkeur gekleed in geruit blauw textiel

 

Dus draaide hij dapper aan ’n groot wiel

van een schip waarop hij mocht varen

en luisterde goed, geen mitsen en maren

dat ’s handig, zo wist De Ruyter Michiel

 

Op latere leeftijd, kaptein, admiraal

moest hij zich naar Chatham begeven

Zo had De Witt hem met nadruk gezegd

 

‘Een fluit van een cent, het is zo beslecht

Ga gelijk aan de haal met Karel Royaal

Daarmee schenk ik je ’t eeuwige leven’

 

 

Aar Noordam        Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (20)

Illustratie:  www.entoen.nu