22 Spinoza

22 Spinoza

 

 

            Spinoza 1632-1667

       Op zoek naar de waarheid

 

Bento, Baruch, Benedictus, alle drie

‘gezegend’ in drie talen, ook Latijn

Je hoeft geen Ratzinger en paus te zijn

om zo te heten; beduidend meer esprit:

 

Brillenpoetser, lenzenslijper, een genie

geestverkenner, zielenduiker, wonderbrein

meesterschrijver, waarheidszoeker, o wat klein

is men daarbij, niemand is zijn evenknie

 

Heel Europa bracht hem grootse hulde

Alhier op ’n biljet van duizend gulden

zijn filosofisch werk wordt wijd geprezen

 

Spinoza, die echt nimmer flauwekulde

wat hij toch in z’n ‘Ethica’ onthulde!

Ik ga die man toch eens een keertje lezen!

 

Aar Noordam                        Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (22)

Illustratie:  www.entoen.nu