24 Buitenhuizen

24 Buitenhuizen

               Buitenhuizen 17e en 18e eeuw

                    Rijk wonen buiten de stad

 

Het gras gemillimeterd, de buxushagen recht

De ganse tuin kent strakke geometrische patronen

Waar burgerlijke edelen met dochteren en zonen

verblijven aan en varen op en vissen in de Vecht

 

De handel heeft de koopman geen windeitjes gelegd

in schitterende buitenhuizen tronen de iconen

De schaapjes op 't droge, ‘t is hier prettig wonen

als een schaap te water gaat, wordt ernaar gedregd

 

Het front vertoont voorname, klassieke symmetrie

Hier moet iemand toeven in volmaakte harmonie

met dienstmaagd, hovenier, de rest van 't personeel

 

Z'n maîtresses pronken / lonken, 'k wil ze zoenen

in Maarssen en in Breukelen en evenzo in Loenen

in 't souterrain, de bel-étage, desnoods in 't prieel

 

 

Aar Noordam                       Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (24 )

Illustratie: www.entoen.nu