26 De Patriotten

26 De Patriotten

                     De patriotten 1780-1795

                        Crisis in de Republiek

 

De vlag halfstok, ons vaderland zit barstens vol

met tulpenbollen, bolle koppen, volle koffiepotten

ooit ijv'rig als de mieren, nu slapend als marmotten

Wat pluche-regenten, plus stadhouderlijke knikkebol

 

die neerzien op de burger die steeds gedwee de rol

vervult van sukkelaar die zich altoos laat bedotten.

Ik stel mij voor: de leider van de ware patriotten

Ik heet  Johan Derk van der Capellen tot den Pol

 

Houd dit geheim, het liefste blijf ik altoos anoniem

Voor ú, maar tégen vriendjespolitiek en de verwijfde

kliek van renteniers en tégen Willempje de Vijfde

 

vertegenwoordigers van een verkalkt ancien régime

Gij krijgt van mij het recht om frank en vrij te praten

over wat ík eig'lijk wil: een volk van democraten

 

 

Aar Noordam                        Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (26)

Illustratie:  www.entoen.nu