27 Napoleon Bonaparte

27 Napoleon Bonaparte

 

 

           Napoleon Bonaparte

       De Franse tijd 1795-1813

 

Toen de amorfe prins met gezwinde

pas ‘t land ontvlood, de harteloze natie-

verdween vanzelf de decentralisatie

van maat en munt, belasting die men inde

 

De kezen sprongen vreugde; prinsgezinden

huilden bij de zoveelste mutatie

verandering is steeds een amputatie

van alles wat zij tederlijk beminden

 

Die rechtspraak en die burgerlijke stand

De Joden, katholieken krijgen rechten

Wie durven Bonaparte te bevechten?

 

Straks wordt Louis nog koning van dit land

Een Grondwet? Er zit niemand om verlegen

‘Als we stemrecht krijgen, stemmen we er tegen’

 

Aar Noordam                Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (27)
Illustratie:  www.entoen.nu