27 Napoleon Bonaparte

27 Napoleon Bonaparte

                          Napoleon Bonaparte

                     De Franse tijd 1795-1813

 

Toen de lethargische, amorfe prins met gezwinde

pas het land ontvlood-de trouw'-en harteloze natie-

verdween weldra de lang aanbeden decentralisatie

van maat en munt, gewicht, belasting die men inde

 

De kezen sprongen vreugde, terwijl de prinsgezinden

buien huilden bij wederom een overbodige mutatie

want iedere verandering is een perfecte amputatie

van alles wat zij eeuwenlang zo tederlijk beminden

 

Die uniforme rechtspraak en die burgerlijke stand

De Joden en zelfs katholieken krijgen zomaar rechten

Maar welke helden durven Bonaparte te bevechten?

 

Straks wordt die broer Louis nog koning van dit land

Ook om een Grondwet zit geen zinnig mens verlegen

‘Als we dâlijk stemrecht krijgen, stemmen we er tegen'

 

 

Aar Noordam                               Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (27)

 Illustratie:  www.entoen.nu