31 Max Havelaar

31 Max Havelaar

 

              Max Havelaar 1860

Aanklacht tegen wantoestanden in Indië

 

‘O Keizer van het Rijk van Insulinde

Zich sling’rend als een gordel van smaragd

om d’evenaar, hoor aan toch deze klacht

Men knevelt in Lebak, dat ondervinden

 

miljoenen onderdanen in den blinde

Gepakt door de aanbidders van de macht

mishandeld in Uw naam en niets verzacht

hun lot noch God noch Gij, twee dikke vrinden

 

Ik wil gelezen worden! Mijmeringen

zijn van groot, ja meer dan groot gewicht

Leest! Droogstoppels en slappe Slijmeringen

 

Gij laffe femelaars, beseft daar ligt

een Roofstaat aan de Zee, wil ik nog melden

daar tussen Oost-Friesland en de Schelde.’

 

 

Aar Noordam            Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (31)

Illustratie:  www.entoen.nu