34 Aletta Jacobs

34 Aletta Jacobs

 

                        Aletta Jacobs 1854-1929

                           Vrouwenemancipatie

 

Het fraaie handwerken en 't sprankelende converseren

dat waren rechten van de vrouw, al 't overige plichten

Natuurlijk mochten meisjes een gezinnetje gaan stichten

met smarten kind'ren baren, maar... gij zult niet studeren

 

Ook stemmen was verboden, dat was alleen voor heren

réchtshandelingen mochten vrouwen niet verrichten

Slechts mannen kunnen dat, want dat zijn grote lichten

aan wie de vrouw gehoorzaam is, hun zal niets ontberen

 

Aletta's feminisme brengt haar taam'lijk onverwacht:

de universiteit, na acht jaar arts; daarna gepromoveerd

Zij praktiseert weldra aan d'Amsterdamse Herengracht

 

De zwangerschap voorkómen, heeft zij velen aangeleerd

Vrouwenkiesrecht, wereldvrede, wil ze ook in geloven

't eerste kwam, op 't tweede wacht ze al een tijdje boven

 

 

 Aar Noordam                                  Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (34)

Illustratie:  www.entoen.nu