37 De crisisjaren

37 De crisisjaren

 

 

           De crisisjaren 1929-1940

          Samenleving in depressie

 

Een half miljoen werklozen staan in rijen

Een stempel halen, het is immers crisis

Je doet dingen waarvan men anders vies is

Je monkelt wat en murmureert; maar stampijen

 

ho maar, wie wil in ‘t eigen vlees gaan snijen?

‘Je past je aan,’ zegt Stuurman, wiens advies is

‘Haal aan de broekriem,’ wat zo naar onkies is:

‘‘k Heb zo’n riem niet, de broek die om mijn dijen

 

spant, is afkomstig van buurman Maag’re Hein,

die ’t loodje legde bij het IJsselmeer

door ’t zware werk bij onze Afsluitdijk

 

Hein beurde week’lijks vijftien gulden, het Rijk

gaf werk, de brave burger prees de Heer

en de premier die naast God schipper bleek te zijn

 

Aar Noordam           Rijmer des Vaderlands

 

Historische canon (37)

Illustratie:  www.entoen.nu