51 De boekdrukkunst

51 De boekdrukkunst

 

 

                  Boekdrukkunst ca. 1450

                  Revolutie in reproductie

 

Het standbeeld van die Coster op de Grote
Markt* heeft mij behoorlijk opgewonden
Hij heeft het buskruit heus niet uitgevonden
Hij liep altijd in meer dan zeven sloten

Maak eens een beeld van hen die letters goten
Vereeuwig zetters, die hun vak verstonden
Druk af de drukkers, geef toch ereronden
aan boekenbinders en doe dat onverdroten

Wie heeft de Delftse Bijbel ooit gedrukt?
De liederen van Antwerp aan vergetelheid ontrukt?
't Gedachtegoed der Lage Landen uitgegeven?

Verhef die scheppers toch van elk product
tot grote hoogte; vanwaar zij droevig en bedrukt
d'ontlezing gadeslaan in siddering en beven

 

Aar Noordam                          Rijmer des Vaderlands

Historische canon (51)

 

* Grote Markt te Haarlem