Utrecht Venlo Vreeswijk Vught York Zijpe Zwolle Zwijndrecht

Utrecht Venlo Vreeswijk Vught York Zijpe Zwolle Zwijndrecht

                  WAT?

Een rare snuiter uit Utrecht
zegt ‘gij' als jij steeds ‘u' zegt
Maar zegt u ‘jij'
dan juist zegt hij
hetzelfde als gij nú zegt

 

         GEEN STRAF

Een schoolopziener uit Vught
had eens een schoolhoofd bevrucht
Van 't vrijen zo moede
spaart hij nu de roede
Hij is tegen orde en tucht

 

           GEKKENPRAAT

Een spraakleraar, hij kwam uit York
zei nimmer ‘snurkte', altijd ‘snork'
Maar 't vreemdste was
hij dronk zijn glas
Het lefste uit een flies met kork

 

            SLOTWEG

Een lolbroek, toevallig uit Zwolle
wilde met buurvrouw gaan dolle
Maar tot zijn verdrie
wilde zij nie
Ze wenste noch grappe, noch grolle

 

           
           ALLESWETER

Een dieptepsycholoog uit Venlo
zei: ‘Ik dóe wel zús, maar ik bén zo
Maar mijn broer Kobus
doet echter zózus
Hij zegt wel van niet, maar ik kén Ko

 

           ONGEVRAAGD

Een vrij dikke dame uit Vreeswijk
is nimmer gehuwd, ach wat vreeslijk
Ze was toch bemiddeld
maar men vond haar gemiddeld
te simpel van geest en te vleesrijk

 

               DR. K.

Een psychiater uit Zijpe
kon slechts díe vrouwen begrijpen
waarvan niet de ziel
die is te labiel
maar de bíllen noden tot knijpen

 

        ENKELE REIS

Een ex-machinist uit Zwijndrecht
kreeg oorpijn als magazijnknecht
Hij legde zijn oor
op het Drechtstedenspoor
en kwam toen onder de trein trecht