Ongerijmd

Ongerijmd

Ongerijmd

Als je niet in sprookjes gelooft,
moet je dat zelf weten.

Als je jezelf te nuchter vindt voor sprookjes, is dat jammer.

Toch maar even lezen.

Of voorlezen aan je kleinkinderen
of grootouders.

Even ontsnappen aan de boze buitenwereld.