Andries Knevel

Andries Knevel

 

 

                        Andries Knevel

 

-In den beginne schiep God den hemel en de aarde
die woest en ledig was en op de wateren zweefde
de Geest Gods, waarna God licht en duister zeefde
dag-nacht, terwijl de Geest nog even dolend waarde

Hemel-zeeën-aarde-planten-bomen, God bedaarde
niet, schiep zon-maan-sterren, gevogelte, dat leefde
vloog, bewoog en wemelende vissen, Hij streefde
naar iets hoger, hógers nog voor Hij de rust bewaarde

't Kruipende, 't wild gedierte, benevens nog 't vee
en God zag dat het goed was, doch rustte niet, o nee..
Naar Ons beeld-gelijkenis, laat Ons mensen maken

en dan de welverdiende pauze zonder te verzaken-
las Andries en hij dacht: ‘Hoe kan dit in zes dagen?
Ik ga 't God en wetenschap beide toch eens vragen

 

Aar Noordam                             Rijmer des Vaderlands

 

februari 2009

 

 

Reacties: