Klaas Hendrikse

Klaas Hendrikse

                               

                         Klaas Hendrikse*

 

Onze Klaas gelooft in een God die niet bestaat
Hij ziet hem meer als een gebeurtenis
die eerst ervaring was, als ik me niet vergis
Gaat hij op stap, is 't God die mét hem gaat

Als iets wat met hem doet, moderne heilsoldaat
noemt hij dat God, een zuivere belevenis
dus ‘God gebeurt' is eig'lijk zijn belijdenis
Voor menig ouderling is hij een woordenacrobaat

'God bestaat niet'; dus Hendrikse is atheïst?
'k Geloof het niet en wel, hij is gelovig, religieus
Geloven is vertrouwen en geen wassen neus

smeltend in de Zeeuwse zon, opgaand in de mis
Klaas (be)staat, (ge)looft, (ge)beurt in Zierikzee
en Middelburg; God trekt met álle Klazen mee

Aar Noordam            Rijmer des Vaderlands

Uit: Overige sonnetten

Foto: via Klaas Hendrikse

29 november 2010

 

*In november 2007 verscheen het boek/manifest:
Geloven in een God die niet bestaat
Schrijver: dominee Klaas Hendrikse.

Veel stof waaide op.