Den Haag: politiek of cultuur?

Den Haag: politiek of cultuur?

 

 

           Den Haag: politiek of cultuur?

 

Kijk, Jantje heeft een mandje aan zijn handje

Zijn and’re hand wijst naar de overkant

Daar zetelt Rutte, baas van ’t vaderland

En als je vraagt: ‘Ben jij zijn geestverwantje?’

 

Zegt hij: ’Ik ben niet gek, u bent abuis!

Toevallig wijs ik naar ’t Mauritshuis’ *

 

13 januari 2017

 

 

De eerste regels van het kinderliedje luiden:
In Den Haag daar woont een graaf en zijn zoon heet Jantje.’
De graaf was Floris V.
Jan is altijd Jantje gebleven, omdat hij jong is gestorven.
Het geliefde beeldhouwwerk ‘Haags Jantje’ aan de Hofvijver
is een creatie van Ivo Coljé.
Het Torentje van Rutte en het Mauritshuis liggen naast elkaar.
Cultuur blijft, politiek is vergankelijk.

 

* Dit snelsonnet stond eerder op www.gedichten.nl
  op 8 maart 2015

 

Snelsonnet Den Haag: politiek of cultuur