Dries van Agt

Dries van Agt

   

           

                              Dries van Agt

 

‘Een betonnen bunker met bloemetjes versierd.'*

Geen buiginkje naar rechts, noch dartele linksbuiten

Geen luiaards, non-valeurs noch dwaze ijdeltuiten 

in zijn zog, blijmoedig 't ganse vaderland bestierd

 

Verguisd, bejuicht, bejubeld, voos en loos begierd

Geen demarrages, in 't hart van 't peloton, de kuiten

strak, Bourgondisch kwiek gepedaleer, kornuiten

om en achter hem - sapristi -!, aldaar gevierd

 

Vervuld van ferme wil om in 't CDA te blijven

Geen PVV'ers in zijn sponde, zulks wijst hij af

Derhalve hoort hij mauwen, piepen, zelfs geblaf

 

van honden als in de karavaan, ze keffen, kijven

't Deert hem niet. Wat drijft hem? Fikse wijnen?

Gij, mijn waarde, palt voor 't lot der Palestijnen

 

 

 Aar Noordam                 Rijmer des Vaderlands

 

Uit: poltieke sonnetten

Foto:: www.driesvanagt.nl

 

 

22 oktober 2010

 

* Uitspraak van Piet Steenkamp