Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet

           

                         

                   Gerdi Verbeet

 

Slechts zelden zwaait of zwiept ze met de hamer

Toch slaat ze noest de spijker op de kop

als 't nodig is... en haar geduld raakt op...

dan is zij Meesteres der Tweede Kamer

 

Wat oogt ze streng, rechtvaardig en voornamer

Is zij ontstemd...ze trekt één wenkbrauw op

Men hunkerhongert naar haar schouderklop

en krijg je die...je voelt je veel bekwamer

 

Helaas, ze vlijt de hamer naast zich neer

‘Was ík die hamer maar,' zegt menig Lid

dat zo gezellig op een blauwe zetel zit

 

en denkt: ‘Wat lux dat pluche of is het leer?'

-waaraan Het nog tot in september kleeft-

Gerdi heeft niet voorgezéten... voorgelééfd!

 

Aar Noordam         Rijmer des Vaderlands

 

Uit: politieke sonnetten
Foto: www.parlement.com

 

7 mei 2012

 

Gerdi Verbeet maakte onlangs bekend niet door te willen gaan
met het voorzitterschap van de Tweede Kamer. Zij keert ook niet terug
als Kamerlid.

 

reactie Gerdi Verbeet (pdf)