Henk Kamp (2)

Henk Kamp (2)

 

 

                Henk Kamp (2)

 

Dezelfde toon en ook een eend’re blik

Op VROM, Defensie, SZW, EZ*

Wie goed kijkt, ziet een vleugje binnenpret

Henricus blijft altijd dezelfde ik

 

Defensie bracht hem in zijn grote schik

Hij werd gekoesterd, ging tevree naar bed…

Ineens komt er een barst, dan vóélt hij het:

De bevingen in Groningen, zijn schrik

 

Dan komt een brede glunder op ’t gelaat

Hij wrijft twee rechterhanden onbewust

Een park vol energie van fors formaat

Ruim twintig kilometer uit de kust**

 

Het schijnt dat Kamp nog nooit zo lekker hoste

want elke deal ging hem steeds minder kosten!

 

 

Aar Noordam              Rijmer des Vaderlands.nl

 

Uit: politieke sonnetten

 

10 januari 2017

 

* ‘Een politicus met veel gezichten deugt niet,’ zou
Henricus Gregorius Jozeph Kamp kunnen zeggen.
Door hem geleide ministeries: 
Volkshuishouding, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Defensie
Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Economische Zaken.

** Kamp maakte in december 2016 bekend dat o.a.
Shell, Eneco en offshore bouwer Van Oord
een nieuw windpark gaan bouwen en exploiteren.
Het voornamelijk Nederlandse consortium
won de aanbesteding voor een prijs die Kamp
zichtbaar tevreden maakte.