Jan Peter Balkenende (2)

Jan Peter Balkenende (2)

              

                               

                           JPB

 

Schuif trombones, blaas tuba's en hobo's

Schal klaroenen, teister de trompetten

de bombardons, de klari-en kornetten

want JPBlijft, hij blijft! Ons aller bolleboos

 

Een filosoof die JP's zetel gaat bezetten

kwam plots uit d'Europese goocheldoos

Van Rompuy is de man die men verkoos:

Goedmoedig, de beste bij 't pimpampetten

 

JP weer in Den Haag, zegt onversaagd:

't Was flauwe kul, ik was geen kandidaat

Ik stond niet op de lijst, was niet gevraagd

 

Zijn beeld is volgens sommigen geschaad

't Gaat echter om de vent, niet om de vorm

Groter, hoger is JP dan de balkenendenorm

 

 

Aar Noordam           Rijmer des Vaderlands

 

Uit: Politieke sonnetten

Foto: www.parlement.com

 

november 2009