Jan Peter Balkenende (4)

Jan Peter Balkenende (4)

   

 

         

                    Jan Peter Balkenende (4)

 

Acht jaar gebuffeld in 't aanschijn van zijn zweet

Een griezelige drive tot knokken voor 't land

bracht hem geleid door ‘iets' van Hogerhand

tot bij de rand van wat de politieke afgrond heet

 

Als puber hoorde hij van een doorknede catecheet:

Let op! Kijk uit! Pas op dat gij niet lanterfant!

Werken is het levensdoel van ied're protestant

Wel af en toe een rustdag, 't is maar dat je 't weet!

 

Stop op tijd je zekerheid, werp geen blokkades op!

Luister naar de oudsten, hoed je voor schouderklop

van vleiers; sta open voor oprecht gemeende raad

 

Indrukwekkend was het afscheid; net eventjes te laat

Wondenlikkers stamelen: Jan Peter, nog bedankt!

Hard lachen Henk en Ingrid*, zacht heb ik lang gejankt

 

 

Aar Noordam                           Rijmer des Vaderlands

 

 

Uit: Politieke sonnetten

Foto: Dirk Hol

 

11 juni 2010

 

*Henk en Ingrid zijn

(de door Wilders herhaaldelijk opgevoerde)

 bedreigde Nederlanders