Jesse Klaver

Jesse Klaver

 

 

                      Jesse Klaver

 

Een siddering gaat door de zaal: hij komt…

Een witte vlek zweeft naar de microfoon

’t Applaus zwelt aan, want hier staat een icoon

Een handgebaar; het linkse volk verstomt

 

Wat mooi, hoe jong en oud hier samendromt

en luistert naar de aangename toon

en fluistert zacht: ‘Wat blijft ie toch gewoon!’

De duimen hoog, de massa opgepompt

 

De spanning stijgt, ziet men de jeune premier?

‘k zie trekjes van Trudeau, de Canadees

Een GroenLinks feest, Jessias op tournee!

 

Dan roept een oude, groene man: ‘Ik vrees

-en dat moet in zijn jongensoor geknoopt-

z'n voeten, als hij naast z'n schoenen loopt

 

 

Aar Noordam               Rijmer des Vaderlands

 

Uit: Politieke sonnetten

 

5 februari 2017

Politiek sonnet Jesse Klaver