Lilianne Ploumen

Lilianne Ploumen

 

 

 

                 Lilianne Ploumen

 

’t Was ooit GroenLinks, sindsdien het rode boek                           

Bij Foster Parents, Mama Cash verkreeg

ze kennis, kunde, ‘waarheid’, ze ontsteeg

de theorie, wist elke invalshoek

 

’t Snijdt door haar ziel bij menig werkbezoek

De mens in dode akkers, slop en steeg

De maag, maar ook de blik is altijd leeg

en Hein staat klaar, geduldig om de hoek

 

De eigen wereld roept: ‘Doelmatigheid!’

Dan kan er immers nog veel meer geschrapt

Met liberalen netjes rondgestapt

dan móet ze denken tegelijkertijd:

 

‘Terwijl ik helpend in die wereld wandel

Behartig ik belangen van de handel’*

 

 

 

Aar Noordam           Rijmer des Vaderlands.nl

 

Uit: Politieke sonnetten
Foto: Ministerie van Buitenlandse Zaken

 

12 januari 2017

 

*Minister Ploumen is minister voor
Buitenlandse Handel en
Ontwikkelingssamenwerking