Lutz Jacobi

Lutz Jacobi

 

        

                          Lutz Jacobi

 

Voorbij de diepe treurnis, 't is gedaan!

Blaas de trompet, laat de bazuinen schallen

De feestneus op, kom jubel met z'n allen

De vlag in top, want Lutz Jacobi komt eraan!

 

Dit kunnen Plasterk en Albayrak niet doorstaan

Die massa's joelende in zaal en hallen

Samsom en Van Dam zijn flauwgevallen

Hun been en merg zijn plots'ling aangedaan

 

De leider van de GGD in Drachten

De redder van de klapmuts en de zadelrob

Treedt minzaam aan en zegevierend op

 

elk podium waar duizenden haar wachten

De Wildershanddoek ligt al in de ring

Juich vaderland en klap en spring en swing!

 

 

Aar Noordam              Rijmer des Vaderlands

 

Uit: Politieke sonnetten

foto: www.parlement.com

 

 

1 maart 2012

 

Vlak voor sluitingstijd meldde de voor velen onbekende

Lutz Jacobi zich aan voor de functie van fractievoorzitter

en partijleider van de PvdA. Vier anderen gingen haar

voor.