Ronald Plasterk (2)

Ronald Plasterk (2)

 

 

              Ronald Plasterk (2)

 

Eens was ons vaderland een republiek

Van zeven zeer zelfstandige gewesten

Dus kwam hij met een ijzersterke geste:

‘Dat doen we weer,’ sprak Ronald fanatiek

 

’t Idee kwam uit zijn plannetjesfabriek

en stierf een vroege dood, zodat de beste

man maar moest verzinnen wat hem restte:

Een afluisterschandaal! Hij kreeg kritiek:

 

Niet Grote Broer*, het was de eigen ploeg

De Aftapclub, MIVD genaamd

Ons volkse Platform zei nog niet ‘Genoeg!’

 

Sindsdien hoort hij zichzelf, bijna beschaamd:

‘Mijn mooiste tijd?...toen ik gepassioneerd

Op Platte Wormen was gepromoveerd’*

 

Aar Noordam            Rijmer des Vaderlands

 

Uit: Politieke sonnetten
Foto: Ministerie van Binnenlandse Zaken en
          Koninkrijksrelaties

 

26 januari 2017

 

*Plasterk vertelde op de tv dat de Amerikaanse
 inlichtingendienst, de NSA, in ons land spioneerde
 door telefoons af te tappen. Het bleek de MIVD te zijn.
 (Onze eigen Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst)

** Hij promoveerde in 1984 op een proefschrift over
   genetisch onderzoek naar de platworm.

 

politiek sonnet Ronald Plasterk (2)