Stef Blok

Stef Blok

   

 

 

                    Stef Blok

 

Kent u toevallig een minister Blok?

en als u hem bij toeval kent, zeg dan

Waar is tie Blok dan wel minister van?

Van huurverhoging? Ik doe maar een gok

 

U heeft gelijk, u spreekt met diepe wrok

Woont u soms scheef? Dan valt u in Stefs plan

Let op: hij is minister vóór, niet van*

Zijn leus? ‘Ik knok, voor ieder huizenblok’

 

Hij is vóór Wonen en de Rijksdienst bovendien

Wat houdt dat in? Iets militairs misschien!

In ’t delegeren is Stef uiterst sterk:

voor ’t Wonen doet gewoon de Markt het werk

 

Blok is minister zonder portefeuille**

Een stoere hutspot, zonder peen en uien

 

Aar Noordam                     Rijmer des Vaderlands

 

Uit: politieke sonnetten
Foto: www.parlement.com

 

7 januari 2017

 

*  Stef Blok is minister voor Wonen en Rijksdienst.

**Een minister zonder portefeuille is verantwoordelijk

    voor een bepaald beleidsterrein, maar heeft

    geen eigen departement. 

 

 

 

Politieke sonnetten