Troonrede 2010

Troonrede 2010

                                                  

                           

                         Troonrede 2010*

 

'Leden van de Staten-Generaal, WIJ zijn zo moede

De Gouden Koets hangt ONS minuten uit de keel

waarin ook brokken wonen die voor 't merendeel

ONS Koninklijke hart meedogenloos doen bloeden

 

U aanziend, constateren Wij weer vreemde hoeden

nette pakken, heden zit u hier nog individueel

De rest van het seizoen bent u waarschijnlijk heel

onzichtbaar, terwijl Die Drie hun plannen broeden

 

Soms verlangen WIJ naar Lubbers, Kok, Van Agt

WIJ gedenken JPB, een acht jaar lange grap

Liever hem dan RV-W, ‘t vermaledijde driemanschap

 

Moet IK alles maar GEDOGEN? Zo grootgebracht

ben IK toch niet? Moet 'K opzien naar 't verre Zwerk

en smeken om Gods Zegen, rustend op hun werk?'

 

 

 

Aar Noordam                    Rijmer des Vaderlands

 

Uit: Politieke sonnetten

 

 

21 september 2010

 

 

 

* In september 2010 zijn Rutte, Verhagen en Wilders druk in gesprek

   over een regering VVD-CDA met gedoogsteun van de PVV.